REKLAMA

ATMGRUPA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-24 16:04
publikacja
2022-01-24 16:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-24
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej „Emitent”) podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
– za I kwartał 2022 r. – 30 maja 2022 r.
– za III kwartał 2022 r. – 29 listopada 2022 r.

2. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 28 kwietnia 2022 r.

3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r.

W związku z § 62 oraz § 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”) Emitent informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2022 skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Emitent informuje ponadto, że działając na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz za II kwartał 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-24 Przemysław Kmiotek Wiceprezes Zarządu
2022-01-24 Emil Dłużewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt na 10 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt na 10 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki