REKLAMA

ATMGRUPA: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

2023-08-03 11:37
publikacja
2023-08-03 11:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_2023_21_Zalacznik_-_Powiadomienie_o_transakcjach_z_dnia_01_i_02.08.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2023_21_Zalacznik_-_Zmiana_powiadomienia_o_transakcjach_z_dnia_20.07.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-03
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2023 roku Emitent otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Kmiotka, powiadomienie o transakcjach na akcjach ATM Grupa S.A., zawartych w dniach 1 i 2 sierpnia 2023 r., o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia MAR.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 3 sierpnia 2023 r. do Emitenta wpłynęła zmiana powiadomienia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Kmiotka, opublikowanego w raporcie ESPI nr 20/2023 w dniu 24 lipca 2023 r.
Korekta ww. powiadomienia dotyczy sprostowania danych dotyczących transakcji z dnia 20 lipca 2023 r. w zakresie ilości nabytych akcji za cenę 3,49 PLN, gdzie zamiast wolumenu 226 powinno być 266 (przy czym łączny wolumen transakcji w tym dniu został podany prawidłowo – 1 335 akcji).

Pełną treść otrzymanych powiadomień załączono do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
RB_2023_21 Załącznik - Powiadomienie o transakcjach z dnia 01 i 02.08.2023.pdfRB_2023_21 Załącznik - Powiadomienie o transakcjach z dnia 01 i 02.08.2023.pdf Powiadomienie o transakcjach z dnia 01 i 02.08.2023
RB_2023_21 Załącznik - Zmiana powiadomienia o transakcjach z dnia 20.07.2023.pdfRB_2023_21 Załącznik - Zmiana powiadomienia o transakcjach z dnia 20.07.2023.pdf Zmiana powiadomienia o transakcjach z dnia 20.07.2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-03 Przemysław Kmiotek Wiceprezes Zarządu
2023-08-03 Alicja Pietraszkiewicz Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki