REKLAMA
ZAGŁOSUJ

AQUA S.A.: Informacja o wyborze oferty do istotnej umowy

2021-11-17 19:25
publikacja
2021-11-17 19:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-17
Skrócona nazwa emitenta
AQUA S.A.
Temat
Informacja o wyborze oferty do istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 17.11.2021 roku otrzymał informację o wybraniu, w postępowaniu przetargowym, przez Zamawiającego (Inwestora) oferty AQUA S.A. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację 44 punktów pomiarowych zamontowanych na magistralach wodociągowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.
Stronami zawieranej po dopełnieniu formalności umowy będą:
I. Inwestor, organizator przetargu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, pl. Starynkiewicz 5, 02-015 Warszawa.
II. Wykonawca projektu: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań.

Łączna wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 868 000,00 zł netto (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką VAT.
Wartość nowych umów podpisanych w ciągu roku z tym samym kontrahentem osiągnie tym samym kwotę 988 000,00 zł netto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), ponadto Spółka wcześniej zawarła umowę z tym samym kontrahetem, o której wcześniej informowała komunikatem ESPI-12/2020, na kwotę 1 473 300,00 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych 00/100).

Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, z wyjątkiem nadzorów autorskich, które będą realizowane w trakcie wykonawstwa poszczególnych zadań inwestycji.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowe umowy (narastająco) spełniają przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Bartłomiej Krasicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki