REKLAMA

AQT WATER S.A.: Podpisanie umowy dotyczącą współpracy w zakresie rozwijania projektów technologii retencji wody oraz oczyszczania ścieków w krajach Zatoki Perskiej.

2020-09-22 13:17
publikacja
2020-09-22 13:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-22
Skrócona nazwa emitenta
AQT WATER S.A.
Temat
Podpisanie umowy dotyczącą współpracy w zakresie rozwijania projektów technologii retencji wody oraz oczyszczania ścieków w krajach Zatoki Perskiej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. dotyczącego harmonogramu współpracy w zakresie wdrożenia technologii AQT Water i jej dystrybucji w krajach Zatoki Perskiej, Zarząd AQT WATER S.A. („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 22 września 2020 r. Spółka zawarła z POLYCON Gulf Ltd („Partner”) umowę dotyczącą współpracy w zakresie rozwijania projektów technologii retencji wody oraz oczyszczania ścieków („Umowa) na obszarze Zatoki Perskiej („GCC”). 
Przedmiotem umowy jest:
a) Adaptacja technologii AQT do produktów Partnera, w szczególności opracowanie funkcjonującego prototypu urządzenia do oczyszczania ścieków bytowych bazujących na zbiornikach Partnera oraz przeprowadzenie jego testów,
b) Przeprowadzenie certyfikacji urządzenia przez organy państwowe umożliwiającego wprowadzenie opracowanego wspólnie produktu na rynek,
c) Opracowanie planu sprzedaży urządzenia w ramach istniejących kanałów sprzedaży Partnera, a także rozwój nowych metod i kanałów sprzedaży celem maksymalizacji sprzedaży opracowanego produktu.
d) Ogólne ustalenia dotyczące kosztów ponoszonych przez obie strony, ceny, konstrukcji marży oraz działań marketingowych dotyczących finalnego produktu.

Planem stron jest produkcja i sprzedaż przez AQT technologii dla zbiorników produkowanych przez Partnera, oferowanych w sieci dystrybucyjnej w zatoce perskiej.
Głównym obszarem działalności POLYCON Gulf Ltd jest produkcja zbiorników wytwarzanych metodą rotomouldingu w technologii jedno- i wielowarstwowej. Produkty wytwarzane przez Polycon Gulf Ltd. przeznaczone są między innym do magazynowania wody oraz innych nieczystości płynnych, w tym ścieków. Sprzedaż produktów w tej kategorii przekracza 30.000 sztuk zbiorników rocznie.

POLYCON Gulf Ltd istnieje od 25 lat na rynku krajów Zatoki Perskiej i należy do Al Nasser Industrial Enterprises LLC, grupy kapitałowej działającej w zdywersyfikowanych branżach przemysłu, tj. stal, polimery, budownictwo. Grupa założona została w 1993 roku przez Al Nasser Holdings LLC w celu rozwoju przedsięwzięć przemysłowych w krajach GCC. Grupa zatrudnia ponad 750 pracowników, Al Nasser Industrial Enterprises ma firmy produkcyjne zlokalizowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Omanie, Bahrajnie, Etiopii i Dżibuti.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-22 Wojciech Babiński Prezes Zarządu Wojciech Babiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki