REKLAMA

APS ENERGIA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

2021-01-29 11:44
publikacja
2021-01-29 11:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-29
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki APS Energia S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.:
- Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 31 marca 2021 r.,
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 24 maja 2021 r.,
- Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r.,
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 19 listopada 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o zamiarze przekazywania przez Spółkę skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), w związku z tym Spółka odstępuje od przekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Spółka nie będzie publikować również odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto, Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz II kwartał 2021 r., zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-29 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2021-01-29 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki