REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Zmiany w organach zarządzających Allegro.eu i spółek zależnych

2020-10-12 18:23
publikacja
2020-10-12 18:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Zmiany w organach zarządzających Allegro.eu i spółek zależnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu ("Spółka") niniejszym informuje, że:

Z dniem 12 października 2020 r. następujące osoby zrezygnowały z członkostwa w Radzie Dyrektorów Spółki:
1) Danielle Arendt-Michels;
2) Gautier Laurent;
3) Séverine Michel;
4) Cédric Pedoni; oraz
5) Gilles Willy Duroy.

Dnia 12 października 2020 r. została rozwiązana Rada Nadzorcza spółki zależnej od Spółki, Allegro.pl sp. z o.o., w związku z czym wszyscy jej członkowie przestali pełnić swoją funkcję.

Dnia 12 października 2020 r. została rozwiązana Rada Nadzorcza spółki zależnej od Spółki, Ceneo.pl sp. z o.o., w związku z czym wszyscy jej członkowie przestali pełnić swoją funkcję.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


12 October 2020


Current report No. 7/2020


Title: Changes in the governing bodies of Allegro.eu
and its subsidiaries


The Board of Directors of Allegro.eu (the "Company")
hereby informs that:


As of 12 October 2020, the following persons resigned
from the Company's Board of Directors:


1) Danielle Arendt-Michels;


2) Gautier Laurent;


3) Séverine Michel;


4) Cédric Pedoni; and


5) Gilles Willy Duroy.


On 12 October 2020 the Supervisory Board in the
Company's subsidiary, Allegro.pl sp. z o.o. was dissolved, therefore all
Members thereof ceased to perform their functions.


On 12 October 2020 the Supervisory Board in the
Company's subsidiary, Ceneo.pl sp. z o.o. was dissolved, therefore all
Members thereof ceased to perform their functions.


Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability
company (société anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von
Bingen, L – 1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg: B214830.


Legal basis: art. 17 MAR


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-12 Darren Huston Director
2020-10-12 Francois Nuyts Director
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki