REKLAMA

ACREBIT S.A.: Nabycie akcji Yoshi S.A.

2020-09-10 17:29
publikacja
2020-09-10 17:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-10
Skrócona nazwa emitenta
ACREBIT S.A.
Temat
Nabycie akcji Yoshi S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent nabył akcje reprezentujące łącznie 100 proc kapitału zakładowego Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000399805.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło zawarcie umów objęcia łącznie 18.250.000 akcji serii D Emitenta. Akcje objęli akcjonariusze Yoshi S.A.

Emitent wskazuje, że w efekcie opisanych powyżej zdarzeń Emitent nabył akcje reprezentujące łącznie 100 proc kapitału zakładowego Yoshi S.A. w zamian za wydanie akcjonariuszom Yoshi S.A. 18.250.000 akcji serii D Emitenta i zapłatę gotówką kwoty 1.750.000 zł, przy czym zapłata kwoty 1.750.000 zł nastąpi po zakończeniu emisji akcji serii E Emitenta.

Zarząd Emitenta przypomina, że emisja akcji serii D oraz nabycie akcji Yoshi S.A. nastąpiło celem wykonania ogłoszonej uprzednio decyzji o zmianie przedmiotu działalności Emitenta, polegającej na rozpoczęciu prowadzenia działalności medycznej. Emitent informuje, że w wykonaniu tej samej decyzji, nastąpi zbycie dotychczasowego przedsiębiorstwa Emitenta, w tym wszystkich aktywów służących do prowadzenia dotychczasowej działalności Emitenta w zmian za cenę nie niższą niż 1.750.000 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-10 Michal Przylecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki