REKLAMA

Zysk netto GPW w II kw. lepszy niż rok temu

2020-08-13 20:06
publikacja
2020-08-13 20:06
fot. Robert Gardziński / FORUM

Grupa GPW zanotowała w drugim kwartale 43,5 mln zł zysku netto i 63,2 mln zł EBITDA - poinformowała giełda w komunikacie. EBITDA jest o 3 proc. niższa od konsensusu PAP Biznes, podobnie jak zysk operacyjny, natomiast przychody są zgodne z oczekiwaniami analityków.

Wyniki grupy GPW za drugi kwartał 2020 roku są lepsze zarówno w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku, jak i w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku.

Przychody grupy GPW w drugim kwartale wzrosły do 101,1 mln zł i okazały się zgodne z konsensusem analityków, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 101,3 mln zł. Rok temu GPW miała 89,1 mln zł przychodów, a w pierwszym kwartale 2020 roku przychody sięgnęły 97 mln zł

Przychody ze sprzedaży na rynku finansowym w I półroczu wyniosły 113 mln zł, w tym największy wzrost wykazały przychody z rynku akcji o 22,5 mln zł (wzrost o 49,9 proc.).

Przychody na rynku towarowym wykazały wzrost na poziomie 0,3 mln zł, co spowodowane było tym, iż w 2020 roku nie odbywały się obroty świadectwami pochodzenia z kogeneracji.

Zysk operacyjny grupy sięgnął w drugim kwartale 2020 roku 54,1 mln zł wobec 48,2 mln zł przed rokiem i 40,3 mln zł kwartał temu. Zysk operacyjny jest o 3,4 proc. niższy niż zakładał konsensus PAP Biznes.

Wynik EBITDA grupy wzrósł do 63,2 mln zł (wobec 57,6 mln zł przed rokiem i 50 mln zł kwartał wcześniej). Konsensus zakładał wynik EBITDA na poziomie 65,5 mln zł.

Koszty operacyjne grupy GPW wyniosły 45 mln zł wobec 43,3 mln zł przed rokiem i 56,1 mln zł w poprzednim kwartale.

Wzrost kosztów działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2020 r. był rezultatem wzrostu kosztów osobowych i innych kosztów osobowych łącznie o 5,8 mln zł, wzrostu usług obcych o 1 mln zł i spadku kosztów podatków i opłat o 3,1 mln zł.

Zysk netto grupy GPW w drugim kwartale sięgnął 43,5 mln zł wobec 42,5 mln zł rok temu i 29,3 mln zł kwartał temu. Analitycy oczekiwali zysku netto w wysokości 45,4 mln zł.

Wzrost zysku netto jest rezultatem wyższego wyniku operacyjnego o 16,8 mln zł oraz znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie 8,7 mln zł. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały wyższe koszty finansowe, które w bieżącym roku ukształtowały się na poziomie 14,1 mln zł wobec 4,4 mln zł w porównywalnym okresie.

Wyższe koszty finansowe w I półroczu 2020 roku wynikają z aktualizacji rezerw w spółce zależnej IRGiT na potencjalne zobowiązania z tytułu podatku VAT.

Na koniec drugiego kwartału marża EBITDA grupy GPW sięgnęła 57,1 proc. wobec 51,6 w pierwszym kwartale, a marża zysku netto wzrosła do 36,7 mln zł z 30,2 proc. kwartał temu.

W pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. EBITDA Towarowej Giełdy Energii wyniosła 31,2 mln zł w stosunku do 34,9 mln zł wypracowanych w porównywalnym okresie 2019 roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 26,4 mln zł wobec 29,7 mln zł wypracowanych w pierwszych 6 miesiącach 2019 roku. Zysk netto sięgnął 21,7 mln zł w stosunku do 52,6 mln zł przed rokiem.

Spadek zysku netto TGE po półroczu 2020 roku to efekt uzyskania niższych przychodów ze sprzedaży o 1,8 mln zł przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej o 1,5 mln zł oraz niższych przychodów finansowych o 28,3 mln zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. EBITDA IRGiT wyniosła 18,3 mln zł wobec 17,4 mln zł przed rokiem. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 17,0 mln zł (15,9 mln zł przed rokiem).

Zysk netto IRGiT za sześć miesięcy wyniósł 8,2 mln zł (13,6 mln zł rok temu. Spadek zysku netto jest wynikiem wzrostu kosztów finansowych w związku z aktualizacją rezerwy na potencjalne zobowiązania podatku VAT.

EBITDA BondSpot w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła 0,9 mln zł wobec 0,6 mln zł przed rokiem. Wynik operacyjny BondSpot ukształtował się na poziomie 0,1 mln zł, (-0,1 mln zł roku temu). Zysk netto wyniósł 0,2 mln zł wobec straty 59 tys. zł przed rokiem.

Nakłady inwestycyjne Grupy GPW w okresie sześciu miesięcy 2020 r. wyniosły łącznie 16,4 mln zł, z czego 5,3 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe i 11,1 mln zł na wartości niematerialne.

Nakłady inwestycyjne w GPW dotyczyły w głównej mierze nakładów na prowadzony projekt System GRC, GPW Data i Nowy System Transakcyjny, nakładów na nowy kalkulator indeksów, centralną szynę danych, a także na bieżące utrzymanie sprzętu. W TGE inwestycje dotyczyły nakładów związanych z utrzymaniem systemów oraz prowadzonymi projektami: Rynek Rolny, projektem rynku dnia bieżącego XBiD, OTF, a także z projektem „Komercjalizacja danych”.

Wskaźnik dług netto/EBITDA (za 12 miesięcy) na koniec czerwca 2020 roku wynosił -1,8x wobec -2,0 proc. przed rokiem.

Wskaźnik cost/income spadł na koniec czerwca do 51,0 proc. wobec 56,4 proc. po pierwszym kwartale.

Poniżej przedstawiamy wyniki GPW w drugim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników. Dane w mln zł.

2Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr
Przychody 101,1 101,3 -0,2% 13% 4,2% 198,1 14%
EBITDA 63,2 65,5 -3,4% 10% 26% 113,2 18%
EBIT 54,1 56,0 -3,4% 12% 34% 94,4 22%
zysk netto j.d. 43,5 45,4 -4,2% 2,2% 48% 72,8 8,7%
marża EBITDA 62,5% 64,6% -2,09 -2,08 10,97 57,14% 1,66
marża EBIT 53,5% 55,3% -1,75 -0,52 11,96 47,65% 2,91
marża netto 43,0% 44,8% -1,79 -4,71 12,82 36,75% -1,91

(PAP Biznes)

pr/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki