REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

: Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego

2022-05-12 22:21
publikacja
2022-05-12 22:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-12
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku, Zarząd PCF Group S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku.
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za I kwartał 2022 roku zostanie opublikowany 30 maja 2022 roku.
Stanowi to zmianę terminu publikacji powyższego raportu, który w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku został określony na 27 maja 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Change of the publication date of quarterly reportWith reference
to the current report no. 2/2022 dated 20 January 2022, the Management
Board of PCF Group S.A. hereby announces the change of the publication
date of the consolidated quarterly report for the first quarter of 2022.


The consolidated quarterly report of the Capital Group of PCF Group S.A.
for the first quarter of 2022 will be published on 30 May 2022.


This constitutes the change of the publication date of the above report,
which in the current report no. 2/2022 dated 20 January 2022 was set for
27 May 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-12 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki