REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za 2020 rok

2021-02-19 16:11
publikacja
2021-02-19 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w związku zakończeniem w dniu 19 lutego 2021r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok [w nawiasie przedstawiono dane za 2019 rok]:
- skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży: 232 mln zł w 2020 roku [213 mln zł w 2019 roku],
- skonsolidowana EBITDA: 12,8 mln zł w 2020 roku [ (-)2,4 mln zł w 2019 roku],
- skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej: (-)1,7 mln zł w 2020 roku [ (-)16,5 mln zł w 2019 roku].

Jednocześnie spółka przedstawia poniżej wypracowane wyniki w okresie 4 kwartału 2020r:
- skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży: 67 mln zł w 2020 roku [53 mln zł w 2019 roku],
- skonsolidowana EBITDA: 5,6 mln zł w 2020 roku [ (-) 6,8 mln zł w 2019 roku],
- skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej: 1,9 mln zł w 2020 roku [ (-) 10,2 mln zł w 2019 roku].

Na wskazane powyżej wyniki finansowe najistotniejszy wpływ miały procesy prowadzone przez Grupę
w całym roku obrotowym, między innymi intensywne prace optymalizacyjne, których głównym celem było przywrócenie rentowności netto oraz przygotowanie Grupy Otmuchów do realizacji długoterminowej strategii rozwoju.
Emitent informuje, że powyższe wstępne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta oraz przy założeniu niewystąpienia w toku dalszych prac nad sprawozdaniami finansowymi okoliczności skutkujących koniecznością dokonania istotnych jednorazowych operacji o charakterze księgowym. Emitent wskazuje przy tym, iż proces rewizji finansowej dla sprawozdań rocznych za 2020 rok pozostaje w toku. Tym samym ostateczne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za ww. okres zostaną przekazane w ramach skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.
Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację za okres sprawozdawczy. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-19 MAREK PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU Marek Piątkowski
2021-02-19 ADAM FRAJTAK CZŁONEK ZARZĄDU Adam Frajtak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki