REKLAMA

XTPL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

2023-01-19 08:25
publikacja
2023-01-19 08:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-19
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. ("Emitent") informuje, że raporty okresowe Emitenta w 2023 roku będą publikowane w następujących terminach:
- skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2022 - w dniu 26 kwietnia 2023 roku;
- skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku - w dniu 17 maja 2023 roku;
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku - w dniu 20 września 2023 roku;
- skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku - w dniu 22 listopada 2023 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Emitent nie będzie publikować raportów kwartalnych oraz skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:Dates of publication of the periodic reports in 2023.


Legal basis:Article 56(1)(2)(a) of the Act on Public Offering -
Current and Periodic Information


Content of the Report:The Management Board of XTPL S.A. (the
“Issuer”) hereby announces that in 2023 the Issuer’s financial reports
will be published on the following dates:– annual consolidated and
standalone report for 2022 – on 26 April 2023;– consolidated
report for Q1 2023 – on 17 May 2023;– consolidated half-yearly
report for H1 2023 – on 20 September 2023;– consolidated
report for Q3 2023 – on 22 November 2023.


At the same time, the Issuer's Management Board advises that the Issuer
will not publish quarterly reports or consolidated quarterly reports for
Q4 2022 and Q2 2023.


Moreover, the Issuer's Management Board advises that the consolidated
quarterly and half-yearly reports will contain quarterly and
half-yearly, respectively, condensed standalone financial statements.


Detailed legal basis:§ 80(1) of the Finance Minister’s Ordinance of
29 March 2018 on current and financial information (...).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-19 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki