2,1000 zł
-0,47% -0,0100 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Zawarcie układu ratalnego z ZUS.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-28
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Zawarcie układu ratalnego z ZUS.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Work Service S.A. („Emitent”, „Spółka” lub „Kredytobiorca”) informuje, że w dniu 28 lutego 2019 r. Emitent oraz spółka zależna Emitenta, Industry Personnel Services Sp. z o. o., zawarły układy ratalne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczące zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o wartości, odpowiednio, 59 170 317,43 zł i 9 783 855,10 zł. Zgodnie z układem, zobowiązania z tytułu składek zostaną spłacone w 10 ratach między marcem a grudniem 2019 r. Emitent oraz spółka Industry Personnel Services planują spłatę układu ratalnego z bieżących przepływów pieniężnych.
Zawarcie układów było możliwe m.in. dzięki wcześniejszemu podpisaniu aneksu nr 4 do umowy kredytowej, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 91/2018 oraz dzięki zakończeniu procesu restrukturyzacji obligacji, o którym informował w raporcie bieżącym nr 88/2018.
Jednym z warunków układu jest regulowanie bieżących płatności wobec ZUS bez żadnych opóźnień.
W opinii Zarządu Emitenta, zawarcie układów ratalnych z ZUS pozytywnie wpłynie na sytuację finansową Grupy Work Service i umożliwi z jednej strony odbudowanie nadwyżek środków pieniężnych niezbędnych biorąc pod uwagę istotne śródroczne wahania kapitału obrotowego, a z drugiej strony ułatwi pełne wykorzystanie limitów faktoringowych o uzyskaniu, których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 85/2018.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art.17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Podpisy:
Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu
Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-28 Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2019-02-28 Jarosław Dymitruk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.