1,3400 zł
1,52% 0,0200 zł
WIKANA SA (WIK)

Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-17
Skrócona nazwa emitenta
WIKANA
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17.10.2019 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością JOTA Sp.k. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) - zawarła z BAKOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu („Wykonawca”) umowę o wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego „B” w stanie surowym otwartym („Budynek”), realizowanego w ramach drugiego etapu inwestycji „Nova Targowa” przy ul. Targowej w Tarnobrzegu (dalej: „Umowa”).
W ramach Budynku powstanie 75 lokali mieszkalnych.
Termin realizacji przedmiotu Umowy został określony na IV kwartał 2020 r.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na kwotę 6 565 tys. zł netto.
Umowa przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy czy z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji. Wykonawca z kolei jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki z tytułu zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Stronom przysługuje także prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych jeżeli otrzymane kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionych szkód.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie odstąpienia od Umowy przez każdą ze stron, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-17 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu
2019-10-17 Paweł Chołota Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.