REKLAMA

WIELTON S.A.: Szacunkowe wybrane wyniki finansowe za 2020 rok

2021-02-11 08:00
publikacja
2021-02-11 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-11
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Szacunkowe wybrane wyniki finansowe za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. ("Spółka", „Emitent”), w oparciu o wstępną agregację danych finansowych Emitenta i jednostek z Grupy Kapitałowej Wielton, dokonaną w ramach procesu przygotowania sprawozdań finansowych za 2020 rok, przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe dane finansowe za 2020 rok.

1. Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Wielton za 2020 rok:
- przychody ze sprzedaży: 1 809,3 mln zł,
- EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację): 94,4 mln zł.
Sprzedaż w ujęciu wolumenowym: 15 420 szt.
Dług netto (dług odsetkowy pomniejszony o środki pieniężne) w ujęciu skonsolidowanym na koniec 2020 roku wyniósł 371,6 mln zł (wskaźnik dług netto/EBITDA: 3,94).

2. Wybrane szacunkowe jednostkowe dane finansowe Wielton S.A. za 2020 rok:
- przychody ze sprzedaży: 836,9 mln zł,
- EBITDA: 46,4 mln zł.
Sprzedaż Spółki w ujęciu wolumenowym: 9 027 szt.

Na wyżej wskazane szacunkowe wyniki finansowe wpływ miała w szczególności pandemia COVID-19, która rozprzestrzeniła się w 2020 roku bardzo szybko we wszystkich częściach świata i była kluczowym czynnikiem wpływającym na branżę transportową w tym okresie. W czasie pandemii Grupa skupiła się na utrzymaniu bezpiecznej produkcji, zarządzaniu płynnością finansową oraz wykorzystała lockdown do przeprowadzenia modernizacji skutkujących wzrostem efektywności operacyjnej i rentowności. Poprawa koniunktury w branży transportowej nastąpiła w drugiej połowie 2020 roku, co pozwoliło osiągnąć lepsze od oczekiwanych wyniki finansowe za rok 2020.

Spółka zastrzega, że powyższe dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Dane finansowe będą ponadto podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 rok, których publikację zaplanowano na 22 kwietnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-11 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2021-02-11 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki