REKLAMA

TXM S.A.: Informacje ws. zawieszenia obrotu akcjami Spółki

2020-03-20 17:10
publikacja
2020-03-20 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-20
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Informacje ws. zawieszenia obrotu akcjami Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) w związku z Uchwałą Nr 227/2020
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 marca 2020 r. informuje, iż wobec ziszczenia się w odniesieniu do akcji Emitenta przesłanek, o których mowa w § 121 ust. 2 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, od dnia 20 marca 2020 r obrót akcjami Spółki został zawieszony.

Powyższa decyzja Zarządu Giełdy nie ma związku ani z bieżącą działalnością operacyjną Spółki, ani z postępowaniem restrukturyzacyjnym, lecz jest wynikiem zastosowanej przed GPW regulaminowej procedury w odniesieniu do akcji Spółki w obrocie, po dokonanym podziale akcji (split), o czym Emitent informował w raportach 63/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. oraz 36/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. Skutkiem zmian kursu akcji Spółki oraz uchwalonego w pierwszej połowie 2019 r. splitu akcji (w związku z planowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi), spadek wartości jednej akcji Spółki doprowadził do zastosowania przez GPW zawieszenia notowań akcji Spółki.

Zarząd przeanalizuje dostępne możliwości i środki prawne pozwalające na odwrócenie skutków wskazanej decyzji Zarządu Giełdy. Po dokonaniu analizy i podjęciu decyzji co do działań mających doprowadzić do wznowienia notowania akcji Spółki przez GPW, informacja tego dotycząca zostanie zakomunikowana osobnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-20 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2020-03-20 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki