REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Informacja o podpisaniu umowy sprzedaży na system da Vinci

2021-06-01 14:59
publikacja
2021-06-01 14:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu umowy sprzedaży na system da Vinci
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 14/2021 z 12 maja 2021 r. oraz ESPI 15/2021 z 19 maja 2021 r., dotyczących – odpowiednio - złożenia oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty na system da Vinci, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 1 czerwca 2021 r. Spółka zawarła umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Warszawie 02-091 przy ul. Żwirki i Wigury 61 (WUM). Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z siedzibą przy ul. Lindleya 4 w Warszawie.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną wartość 13 882 111,11 zł netto. Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi do dnia 29 września 2021 r.
Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 32 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podpisanie przedmiotowej umowy zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotną, gdyż jej wartość wynosi 11,4 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wynik finansowy Synektik SA w roku finansowym 2020, trwającym od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-01 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki