REKLAMA

SUWARY: Rejestracja zmian w Statucie Suwary S.A.

2021-05-31 13:25
publikacja
2021-05-31 13:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zarejestrowane_zmiany_Statutu_Spolki_Suwary_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_31.03.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Rejestracja zmian w Statucie Suwary S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. powziął informację, że zgodnie z uchwałami nr 16 i nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach z dnia 29 marca 2021 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 maja 2021 r. zarejestrował zmiany Statutu Spółki.
Zarejestrowane zmiany w Statucie zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.
Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, ustalony uchwałą nr 9 Rady Nadzorczej Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach z dnia 31 marca 2021 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki Suwary S.A..pdfZarejestrowane zmiany Statutu Spółki Suwary S.A..pdf Załącznik nr 1
Statut 31.03.2021.pdfStatut 31.03.2021.pdf Załacznik nr 2

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Walter Tymon Kuskowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki