REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki.

2020-09-01 17:56
publikacja
2020-09-01 17:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_i_oswiadczenia_czlonkow_Zarzadu_Skyline_Investment_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-01
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku wpłynęły do Spółki informacje o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Macieja Srebro oraz rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu przez Pana Jarosława Plewę. Rezygnacje zostały przyjęte.
Jednocześnie, na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31 sierpnia 2020 roku, powołani zostali do obecnej kadencji nowi członkowie Zarządu Spółki w osobach: Pan Jerzy Rey, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Pan Zbigniew Fornal oraz Pan Leszek Szwedo, którzy będą pełnili funkcję Wiceprezesów Zarządu.
Nowo powołani Członkowie Zarządu będą pełnili swoje funkcje od dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Do Raportu załączono życiorysy nowo powołanych członków Zarządu zawierające informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, wskazaniem czy prowadzą oni działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki oraz informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki
Plik Opis
CV i oświadczenia czlonków Zarządu Skyline Investment S.A..pdfCV i oświadczenia czlonków Zarządu Skyline Investment S.A..pdf CV i oświadczenia członków Zarządu Skyline Investment SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-01 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2020-09-01 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
2020-09-01 Leszek Szwedo Wiceprezs Zarządu Leszek Szwedo
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki