REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Informacja o miesięcznej sprzedaży gastronomicznej

2023-06-07 15:21
publikacja
2023-06-07 15:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-07
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Informacja o miesięcznej sprzedaży gastronomicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”, „Emitent”, „Sfinks”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 10 lutego 2023 r. dotyczącego przekazywania przez Spółkę informacji o miesięcznej sprzedaży gastronomicznej, informuje że za miesiąc maj 2023 r. wartość netto sprzedaży gastronomicznej zrealizowanej przez lokale działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks, z wyłączeniem sieci Piwiarnia, wyniosła ogółem 15,21 mln PLN i była realizowana przez 72 lokale, w stosunku do sprzedaży na poziomie 14,35 mln PLN za maj 2022 r. realizowanej przez 84 lokale. Oznacza to 6,0% wzrost sprzedaży gastronomicznej netto w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast w rachunku narastającym od stycznia do maja sprzedaż gastronomiczna w 2023 r. wyniosła 74,11 mln PLN i wzrosła o 17,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wartość sprzedaży gastronomicznej zrealizowanej przez lokale porównywalne, czyli działające zarówno na koniec raportowanego miesiąca, jak i na koniec analogicznego miesiąca roku ubiegłego (L2L), działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks z wyłączeniem sieci Piwiarnia, za miesiąc maj 2023 r. wyniosła 15,02 mln PLN w stosunku do sprzedaży na poziomie 13,46 mln PLN za maj 2022 r. (11,6% wzrostu). Natomiast w rachunku narastającym od stycznia do maja sprzedaż gastronomiczna w 2023 r. wyniosła 73,32 mln PLN i wzrosła o 22,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Emitent przypomina, że sprzedaż gastronomiczna w lokalach działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks jest sumą sprzedaży realizowanej przez restauracje własne i franczyzowe. Sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach własnych stanowi przychód Grupy, natomiast sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach franczyzowych stanowi przychód franczyzobiorców, od których pobierana jest opłata franczyzowa.

Sfinks zwraca również uwagę, że poziom sprzedaży gastronomicznej jest jednym ze wskaźników bieżącego postrzegania sytuacji Spółki, jednak nie może być jedyną podstawą do oceny jej sytuacji ekonomicznej. Szczegółowe dane finansowe dotyczące działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w poszczególnych okresach sprawozdawczych będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-07 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2023-06-07 Mateusz Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki