SERINUS ENERGY PLC.: Przyznanie opcji na akcje Dyrektorowi Operacyjnemu Spółki

2019-06-13 17:16
publikacja
2019-06-13 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
26_2019_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-13
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Przyznanie opcji na akcje Dyrektorowi Operacyjnemu Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) są notowane na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że Rada Dyrektorów Spółki zatwierdziła przyznanie panu Judicaelowi Tinssowi - nowo powołanemu Dyrektorowi Operacyjnemu (COO) Spółki, 1.000.000 opcji na akcje, po cenie wykonania wynoszącej 0,12 GBP za akcję z opcji.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
Plik Opis
26 2019_zalacznik - attachment.pdf26 2019_zalacznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 26/2019Date: 2019-06-13Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Granting Stock Options to Chief Operating Officer of the
Company


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (the “Company”) are listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland announcing that the Company’s Board of
Directors have approved the granting of 1,000,000 stock options to Mr.
Judicael Tinss, newly appointed Chief Operating Officer of the Company,
at a strike price of £0.12 per share option.


The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-13 jeffrey Auld Prezes i Dyrekotr Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki