REKLAMA

SANWIL HOLDING SA: Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

2022-06-29 15:49
publikacja
2022-06-29 15:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
SANWIL HOLDING SA
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SANWIL HOLDING S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 29.06.2022 r. powołała z tym samym dniem Pana Adama Buchajskiego na kolejną kadencję do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

Poniżej Emitent zamieszcza informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Adama Buchajskiego.

Wykształcenie: wyższe techniczne, ukończony kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych.

Doświadczenie zawodowe:
1990 - do chwili obecnej właściciel firmy PHP Zambut, wytwarzającej surowce do produkcji obuwia, Zamość
1980 - 1990 Poczta Polska Telegraf i Telefon - Dyrekcja Wojewódzka Poczta Polska Telegraf i Telefon, Zamość - na stanowisku dyrektora
1975 - 1980 Urząd Telekomunikacyjny, Wojewódzki Urząd Telekomunikacyjny, Zamość - na stanowisku zastępcy dyrektora
2004 - 2005, 2007, 2008 - 2012, 2016 SANWIL HOLDING S.A. (SANWIL S.A.) - Członek Rady Nadzorczej
2004 -2008 Członek Rady Nadzorczej LPBO S.A.
2009 - 2016 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Drogowe i Oczyszczania Spółka z o.o.
2009 - nadal Członek Rady Nadzorczej WIKANA S.A.
2012 - nadal Prezes Zarządu SANWIL HOLDING S.A.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami działalność wykonywana przez Pana Adama Buchajskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Pan Adam Buchajski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Buchajski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-29 Adam Buchajski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki