REKLAMA

REMAK: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Remak – Energomontaż S.A.

2021-03-26 16:42
publikacja
2021-03-26 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zgloszenie_kandydata_do_RN_REMAK_31.03.2021__.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
oswiadczenie_kandydata_-_Remak.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
G.Janas_CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Remak – Energomontaż S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do przekazanych raportów bieżących nr 12/2021, 13/2021 i 14/2021, dotyczących zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projektów uchwał i porządku obrad, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki tj. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, kandydatury Pana Grzegorza Janasa, na członka Rady Nadzorczej Emitenta, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dniu 31 marca 2021 roku.
Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Grzegorz Janas wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Emitenta.
W załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przedkłada zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia kandydatury, otrzymane od PTE PZU S.A., reprezentującego akcjonariusza, a także oświadczenie i życiorys kandydata.
Załączniki
Plik Opis
Zgłoszenie kandydata do RN REMAK 31.03.2021 _.pdfZgłoszenie kandydata do RN REMAK 31.03.2021 _.pdf
oświadczenie kandydata - Remak.pdfoświadczenie kandydata - Remak.pdf
G.Janas_CV.pdfG.Janas_CV.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-26 Aleksander Umiński Prezes Zarządu
2021-03-26 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki