REKLAMA

PZU SA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

2023-09-13 16:42
publikacja
2023-09-13 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwal_podjetych_przez_NWZ_PZU_SA_z_dnia_13.09.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-13
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) zwołane na dzień 13 września 2023 roku.

Podczas obrad NWZ nie zostały poddane pod głosowanie żadne uchwały, które nie zostałyby podjęte. Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) – 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwał podjętych przez NWZ PZU SA z dnia 13.09.2023.pdfTreść uchwał podjętych przez NWZ PZU SA z dnia 13.09.2023.pdf Treść uchwał podjętych przez NWZ PZU SA z dnia 13 września 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-13 Monika Guzek Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki