REKLAMA

PRO-LOG S.A.: Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta

2020-12-28 15:38
publikacja
2020-12-28 15:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-28
Skrócona nazwa emitenta
PRO-LOG S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 28 grudnia 2020 roku umowy pożyczki (dalej: "Umowa") z akcjonariuszem Emitenta – XBS Logistics S.A. (dalej: "Akcjonariusz").

Przedmiotem zawartej Umowy jest udzielenie przez Emitenta na rzecz Akcjonariusza pożyczki kwoty pieniężnej w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na potrzeby nadzwyczajnego finansowania Akcjonariusza. Pożyczka została udzielona w walucie polskiej (dalej: "Pożyczka"). Umowa ma charakter odpłatny. Oprocentowanie Pożyczki będzie równe średniorocznemu WIBOR3M + marża 2 punkty procentowe w skali roku. Zgodnie z Umową, odsetki od Pożyczki maja zostać zapłacone przez Akcjonariusza na rzecz Emitenta w dniach 31 grudnia 2021, 31 grudnia 2022 oraz w dacie spłaty Pożyczki. Całkowita kwota Pożyczki ma zostać spłacona najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-28 Jacek Kołodziejczyk Prezes Zarządu
2020-12-28 Remigiusz Zdrojkowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki