REKLAMA

PRIMETECH S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

2020-10-16 17:02
publikacja
2020-10-16 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_PRIMETECH_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Regulamin_dotyczacy_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-16
Skrócona nazwa emitenta
PRIMETECH S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent", "Spółka") przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 listopada 2020 roku, na godzinę 10:00, w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.


W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Wszelkie informacje i dokumenty, dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (w tym Regulamin uczestnictwa przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej) udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.primetechsa.pl/relacje-inwestorskie w zakładce: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz www.primetechsa.pl/podstawowe-dokumenty-korporacyjne.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)
Załączniki
Plik Opis
1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PRIMETECH SA.pdf1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PRIMETECH SA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A.
2_Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf2_Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
3_Regulamin dotyczacy WZA.pdf3_Regulamin dotyczacy WZA.pdf Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w NWZ przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-16 Jan Poświata Prezes Zarządu
2020-10-16 Jakub Dzierzęga Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki