REKLAMA

PRIMA MODA S.A.: Wniosek Zarządu o podziale zysku

2018-05-30 23:10
publikacja
2018-05-30 23:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-30
Skrócona nazwa emitenta
PRIMA MODA S.A.
Temat
Wniosek Zarządu o podziale zysku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Prima Moda S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta podjął uchwałę o przedstawieniu do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, wniosku skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, zgodnie z którym Zarząd zarekomenduje brak wypłaty dywidendy za rok 2017.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku wypracowanego w roku 2017 w ten sposób, że wypracowany zysk netto w wysokości 1.476.586,72 zł, zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-30 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki