WAŻNE

POLNORD: Kolejna decyzja dotycząca odszkodowania drogowego w Wilanowie

2020-07-10 17:52
publikacja
2020-07-10 17:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-10
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Kolejna decyzja dotycząca odszkodowania drogowego w Wilanowie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 44/2015 z dnia 09.10.2015r., nr 46/2015 z dnia 16.10.2015r., nr 6/2018 z dnia 31.01.2018r., skorygowanego raportem bieżącym nr 6/2018/K z dnia 02.02.2018r. oraz nr 54/2020 z dnia 07.07.2020r. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika, który reprezentuje Spółkę w postępowaniu administracyjnym, informację o wydaniu w dniu 29 czerwca 2020r. kolejnej decyzji przez Starostę Legionowskiego („Decyzja”), ustalającej wysokość odszkodowania dla Spółki w kwocie 14.748.100,00 zł za wygasłe prawo użytkowania wieczystego działek gruntu tj. dz. 7/32, 7/34 oraz 7/39 przejętych pod drogi publiczne na terenie dzielnicy Wilanów w Warszawie.
Przedmiotowa Decyzja dotyczy ustalenia odszkodowania za działki gruntu o łącznej powierzchni ponad 2,5 ha.
Łączna kwota przyznanego Spółce dotychczas odszkodowania za działki gruntu o łącznej powierzchni ponad 8,4 ha wyniosła 49.459.600,00 zł.

Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie. Spółka, po szczegółowym przeanalizowaniu Decyzji rozważy, czy złoży od niej odwołanie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-10 Michał Melaniuk Prezes Zarządu
2020-07-10 Péter Bódis Członek Zarządu
2020-07-10 Marcin Gomoła Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki