POLIMEX-MOSTOSTAL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2019-05-17 16:10
publikacja
2019-05-17 16:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZ_13.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-17
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 i 2, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r., początek o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie ZWZ 13.06.2019.pdfOgłoszenie ZWZ 13.06.2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-17 Michał Głowiński Specjalista ds. prawnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki