0,9600 zł
-2,04% -0,0200 zł
Pamapol SA (PMP)

Opinia biegłego w sprawie wyceny akcji PAMAPOL S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Opinia biegłego w sprawie wyceny akcji PAMAPOL S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 16 października 2019 r. otrzymał odpis opinii biegłego z zakresu wyceny instrumentów finansowych (Biegły) wydanej na zlecenie Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydział Gospodarczy (Sąd) w ramach toczącego się postępowania wniesionego przeciwko Spółce przez grupę akcjonariuszy mniejszościowych w sprawie uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2018 r. sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Uchwała).

Zgodnie z treścią opinii:

1. wartość akcji Emitenta według przesłanek określonych w art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) nie powinna być niższa niż 96 gr za 1 akcję i proponowana w wezwaniu cena 1 zł za akcję spełnia wymogi Ustawy;

2. wartość godziwa akcji Emitenta należących do akcjonariuszy mniejszościowych, ustalona przez Biegłego na dzień 23 maja 2018 r. (tj. na dzień ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez Amerykanka Struktura Sp. z o.o. sp.k.) wynosi 1,19 zł za 1 akcję, natomiast wartość godziwa tych udziałów, w tym samym kontekście transakcyjnym, lecz w dniu 17 sierpnia 2018 r. (tj. na dzień podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym) wynosi 1,39 zł za akcję.

Cena, po której nabywane były akcje Spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura Sp. z o.o. sp.k była równa 1,2 zł na za akcję (po jej podwyższeniu w dniu 9 lipca 2018 r. z 1 zł na 1,2 zł). O dopuszczeniu przez Sąd dowodu z opinii biegłego Emitent informował w treści rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. (Rozdział 4.11), a o podjęciu Uchwały i istotnych zdarzeniach związanych z przebiegiem postępowania przed Sądem - w treści raportów bieżących nr 24/2018, 32/2018, 35/2018, 36/2018, 41/2018 oraz 3/2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-16 Krzysztof Półgabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.