ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

2020-06-26 14:59
publikacja
2020-06-26 14:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_RN_OBSA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 26.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, na mocy których ustalono, że Rada Nadzorcza nowej XI kadencji będzie liczyła 5 członków oraz dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. nowej kadencji w osobach:

1. Michał Hulbój,
2. Iwona Jakubowska,
3. Michał Mielniczuk,
4. Tomasz Sankowski
5. Adam Zdrojewski.

Wszyscy powołani Członkowie wchodzili w skład Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. X kadencji.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej XI kadencji Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 5

Załączniki
Plik Opis
CV_RN_OBSA.pdfCV_RN_OBSA.pdf Życiorysy zawodowe Członków Rady Nasdzorczej Orzeł Biały S.A. XI kadencji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
2020-06-26 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki