NIF finalizuje nabór partnerów inwestycyjnych. Nowy model koinwestycyjny w B+R+I w Polsce

2021-05-28 16:34
publikacja
2021-05-28 16:34
NIF finalizuje nabór partnerów inwestycyjnych. Nowy model koinwestycyjny w B+R+I w Polsce
NIF finalizuje nabór partnerów inwestycyjnych. Nowy model koinwestycyjny w B+R+I w Polsce
fot. Krzysztof Szubert, prezes NCBR Investment Fund ASI SA /

Już osiem zgłoszonych funduszy przeszło pozytywnie proces naboru i weszliśmy na ścieżkę negocjacji umów. Wkrótce będziemy mogli ogłosić listę naszych partnerów i rozpocząć procesy koinwestycyjne, adresowane do sektora MŚP – mówi Krzysztof Szubert, prezes NCBR Investment Fund ASI SA.

Już osiem funduszy partnerskich przeszło do kolejnego etapu procesu naboru i wkrótce NCBR Investment Fund ASI SA (NIF) ogłosi listę wybranych partnerów, a następnie rozpocznie działania inwestycyjne. NIF specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny funduszu to 700 mln zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3–64 mln zł.

NIF to fundusz powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który realizuje nowatorski model koinwestycyjny w sektorze MŚP.

– W NCBR budujemy kompleksową ofertę. Chcemy, by przedsiębiorcy na każdym etapie dojrzałości swoich biznesów mogli liczyć na nasze wsparcie dla innowacyjnych projektów. Tak jak program BRIdge Alfa skierowany jest do tych najmniejszych spółek w fazie seed lub preseed, dopiero zaczynających działalność, tak chcemy, by z pomocy NIF korzystał sektor MŚP – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

NIF realizuje strategię funduszu private equity, typu venture capital jako fundusz koinwestycyjny, co oznacza, że inwestuje wyłącznie wspólnie z jednym lub wieloma partnerami inwestycyjnymi przy zachowaniu równości warunków (pari passu). Funduszem partnerskim NIF może zostać fundusz VC lub PE lub średni albo duży przedsiębiorca, prowadzący działalność inwestycyjną na rynku venture capital. 

– Obecnie już osiem zgłoszonych funduszy przeszło pozytywnie proces naboru i weszliśmy na ścieżkę negocjacji umów. Wkrótce będziemy mogli ogłosić listę naszych partnerów i rozpocząć procesy koinwestycyjne adresowane do sektora MŚP. Zachęcamy firmy do przesyłania propozycji projektów rozwojowych lub związanych z ekspansją rynkową – mówi Krzysztof Szubert, prezes NCBR Investment Fund ASI SA.

 Współpraca inwestycyjna, czyli wybór funduszy partnerskich

Nabór funduszy partnerskich NIF prowadzi w trybie ciągłym. Po otrzymaniu aplikacji przeprowadzana jest analiza, trwająca kilka tygodni. Eksperci NIF oceniają historię zarządzających funduszem, doświadczenie, udane inwestycje w spółki itp. To stosunkowo długi proces, ale fundusze, które przejdą ten etap, wejdą w bardzo szybki proces decyzji inwestycyjnej. Fundusze mogą również współpracować z NIF bez umowy, ale wtedy wejście we wspólną inwestycję będzie trwało dość długo, nawet kilka miesięcy – ze względu na konieczność przeprowadzenia oceny funduszu (jak w przypadku umowy partnerskiej) oraz ocenę potencjalnej inwestycji.

– W ostatnich latach kompleksowo przebudowano system wsparcia innowacyjności w Polsce, co ułatwia rozwój wielu spółkom giełdowym, opierającym swoje strategie konkurowania na rozwijaniu innowacyjnych produktów i usług. Chcemy te spółki wspierać i prezentować inwestorom ich potencjał rozwojowy. Jestem przekonany, że oferta, którą przedstawi NIF wspólnie z funduszami partnerskimi, będzie stanowić bardzo ciekawą opcję inwestycyjną dla firm z sektora MŚP. Zapraszam również inwestorów do korzystania z naszego nowego indeksu „Innovator”, prowadzonego wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz, w którym umieszczamy i promujemy spółki giełdowe, rozwijające swój potencjał we współpracy z polskim sektorem naukowym – mówi Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego NIF.

Współpraca rynkowa, badawczo-rozwojowa i międzynarodowa, czyli razem dla polskich firm

NIF aktywnie pozyskuje również strategicznych partnerów instytucjonalnych, z którymi planuje prowadzenie wspólnych działań prorynkowych.

Rozwijanie innowacyjności firm, wsparcie eksperckie w komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań to najważniejsze cele współpracy między Siecią Badawczą Łukasiewicz i NCBR Investment Fund ASI SA. NIF jako fundusz koinwestycyjny venture capital,  Centrum Łukasiewicz,  działające m.in. w obszarach cyfrowej transformacji, zrównoważonej gospodarki i energii, inteligentnej i czystej mobilności oraz zdrowia, będą wspierać polskie firmy w dalszym rozwoju i rynkowej ekspansji.  

NIF rozpoczął także współpracę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie podnoszenia innowacyjności polskich firm. Obie instytucje planują wspólne promowanie i wspieranie przedsięwzięć zmierzających do efektywnego wykorzystania wzajemnego potencjału na rzecz rozwoju innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach oraz uzyskania jak najlepszych efektów tych działań.  

Podobna współpraca prowadzona jest także pomiędzy NIF i Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP). Przedsiębiorcy uzyskają w ramach współdziałania NIF i ARP wsparcie eksperckie oraz finansowanie wprowadzenia na rynek produktów i usług. Porozumienie dotyczy przede wszystkim inicjatyw realizowanych przez małe i średnie firmy.

Wspólne działania na rzecz promowania na świecie potencjału polskich firm innowacyjnych przewidziane są z kolei na mocy porozumienia, zawartego przez NIF z Polską Agencją Handlu i Inwestycji SA, które zadeklarowały długoterminową i ścisłą współpracę w zakresie wzajemnego promowania polskiej przedsiębiorczości w Polsce i na arenie międzynarodowej.

– W Polsce dokonuje się kolejna, niezwykle dynamiczna, faza rewolucji technologicznej i cyfrowej, otwierająca wiele możliwości inwestycyjnych w sektorze badawczo-rozwojowym. Celem naszej współpracy ze strategicznymi partnerami, którzy mają ogromne doświadczenia rynkowej i naukowe, jest budowanie pełnej synergii z rynkiem i odważne rozwijanie współpracy na rynku kapitałowym, a w efekcie wsparcie rozwoju i ekspansji polskich firm. To również nasza odpowiedź na obecną sytuację powrotu do normalności po ustępującej pandemii – mówi Krzysztof Szubert.

700 mln zł do 2026 r. dla MŚP

NIF zamierza przeznaczyć w latach 2020–2026 łącznie 700 mln zł na koinwestycje z funduszami partnerskimi (tj. około 100 mln zł rocznie). Należy przewidywać, że NIF wspólnie z funduszami partnerskimi będzie dysponować kapitałem poziomie 1,4 mld zł. 

NIF nie definiuje na tym etapie obszarów inwestycyjnych. Oznacza to, że pole do inwestycji jest bardzo duże. Kluczowe dla jest, aby przedsięwzięcia charakteryzowały się polskim pierwiastkiem oraz miały element badań i rozwoju, a także duży potencjał rozwojowy.

Źródło:Materiał partnera
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki