REKLAMA

MOONLIT S.A.: Zidentyfikowanie niepewności dotyczącej kontynuacji działalności Moonlit S.A.

2022-04-29 20:55
publikacja
2022-04-29 20:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-29
Skrócona nazwa emitenta
MOONLIT S.A.
Temat
Zidentyfikowanie niepewności dotyczącej kontynuacji działalności Moonlit S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w trakcie prac nad raportem rocznym zawierającym sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu Emitenta z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r. zidentyfikowano istotne ryzyko zagrożenia kontynuacji działalności Emitenta („Ryzyko”).

Przedmiotowe Ryzyko stanowi następstwo kilku czynników, do których należy zaliczyć przede wszystkim opóźnienie (względem pierwotnych estymacji) w rozpoczęciu sprzedaży gry Model Builder („Gra”) oraz jej komercjalizacji na poziomie pozwalającym Emitentowi na osiąganie wpływów z tego tytułu (z uwzględnieniem zasad dystrybuowania środków pochodzących ze sprzedaży Gry przyjętych w umowie wydawniczej, przedstawionych w raporcie bieżącym Spółki ESPI nr 11/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.). Dodatkowo negatywny wpływ na sytuację finansową lub księgową Emitenta ma m.in. wydłużenie prac nad grą Dog Trainer, sprzedaż praw autorskich do tytułu „Duels of Wizard” ze stratą (o czym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 8/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.) oraz podjęcie przez Emitenta decyzji o zakończeniu prac nad pobocznymi projektami, co skutkowało koniecznością dokonania kolejnych odpisów aktualizacyjnych (o których Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI nr 6/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.).

W związku z aktualną sytuacją Zarząd Spółki podjął już działania mające na celu zapobieżenie przed zmaterializowaniem się Ryzyka oraz zapewnienie stabilnego funkcjonowania Emitenta w okresie do osiągnięcia punktu kluczowego związanego z tzw. recoup Gry.

W szczególności Spółka zabiega o uzyskanie finansowania pomostowego u wydawcy Gry w postaci pożyczki do kwoty 120.000,00 GBP, przewidującej możliwość jej konwersji na akcje Emitenta (o czym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 4/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.). Emitent zamierza przeznaczyć środki pochodzące z przedmiotowej pożyczki w szczególności na prace związane z dalszym rozwojem Gry oraz koszty bieżącego funkcjonowania Spółki. Dodatkowo, w czasie trwania ww. finansowania pomostowego, Emitent zamierza kontynuować prace nad prototypem gry opartym o wykonane już elementy projektu Dog Trainer.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-29 Michał Gardeła Prezes Zarządu
2022-04-29 Maciej Kowalówka Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki