REKLAMA

MFO S.A.: Powołanie Zarządu Spółki MFO S.A.

2022-06-14 16:03
publikacja
2022-06-14 16:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-14
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Powołanie Zarządu Spółki MFO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Członków Zarządu na wspólną 3 letnią kadencję liczoną od dnia 14 czerwca 2022 roku.

Rada Nadzorcza w dniu 14 czerwca 2022 roku powołała:
Pana Tomasza Mirskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,
Pana Adama Piekutowskiego, powierzając mu funkcję Członka Zarządu,
Pana Jakuba Czerwińskiego, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Życiorysy Członków Zarządu umieszczono na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.mfo.pl/pl/o-firmie#wladze-spolki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2018 r. oz.757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-14 Jakub Czerwiński Członek zarządu
2022-06-14 Renata Zdzieszyńska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki