REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: Powołanie członków Zarządu II wspólnej kadencji

2021-06-28 19:48
publikacja
2021-06-28 19:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Powołanie członków Zarządu II wspólnej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 28 czerwca 2021 roku uchwały w sprawie powołania do Zarządu Spółki II wspólnej kadencji następujących osób:
1. Paweł Kowalewski na stanowisko Prezesa Zarządu
2. Andrzej Domżał na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
3. Paulina Walczak na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
4. Dariusz Kowalik na stanowisko Członka Zarządu

Uchwały w sprawie powołania na Członków Zarządu Spółki II wspólnej kadencji ww. osób weszły w życie z chwilą ich podjęcia.
Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Poniżej aktualne życiorysy powołanych Członków Zarządu Spółki II wspólnej kadencji.

1. Imię i nazwisko: Paweł Kowalewski
Wykształcenie: wyższe, jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Wydziału Mechanicznego, gdzie uzyskał tytuł inżyniera mechanika.
Doświadczenie zawodowe:
od 2008 do chwili obecnej „Mex Polska” S.A. – Prezes Zarządu
2015-2018 Mex Master sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
2009-2010 Tapas sp. z o.o. – Członek Zarządu
2009-2010 Kodo sp. z o.o. – Członek Zarządu
2009-2010 Mex K sp. z o.o. – Członek Zarządu
2007-2009 Raimita Ltd. spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr) – Członek Zarządu


Paweł Kowalewski nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.
Paweł Kowalewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.


2. Imię i nazwisko: Andrzej Domżał
Wykształcenie: wyższe, jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Wydziału Elektronicznego
Doświadczenie zawodowe:
2012 - 2019 – ADMZ sp. z o.o. w likwidacji – prezes Zarządu/likwidator,
od 2012 do chwili obecnej – WLAD sp. z o.o. – prezes Zarządu,
od 2011 do chwili obecnej – ANADO sp. z o.o. w likwidacji – prezes Zarządu/ likwidator,
od 2009 do chwili obecnej – TAPAS sp. z o.o. w likwidacji – członek Zarządu/ likwidator,
od 2007 do chwili obecnej – Milduks Limited, spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr) – członek Zarządu,
od 2003 do chwili obecnej – Andrzej Domżał prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AD Andrzej Domżał,
2001 - 2019 – wspólnik spółki cywilnej „ADKZ”,
2009-2016 – KODO sp. z o.o. – członek Zarządu,
2012-2013 - DPM Wine&Food sp. z o.o. – wiceprezes Zarządu,
2012-2015 – Mex Master sp. z o.o. – prezes Zarządu,
2007-2008 – „Esplanada” sp. z o.o. – członek Zarządu,
2004-2007 – Nowy Świat sp. z o.o. w likwidacji – prezes Zarządu.


Od 25 listopada 2009 roku do 28 czerwca 2021roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.


Andrzej Domżał nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.
Andrzej Domżał nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.


3. Imię i nazwisko: Paulina Walczak
Wykształcenie: wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Badań Regionalnych, kierunku: Administracja gdzie uzyskała tytuł magistra.
Doświadczenie zawodowe:
2018-2019 Mex Master sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
od 2010 do chwili obecnej „Mex Polska” S.A. – Wiceprezes Zarządu
2008-2009 „Mex Polska” S.A. – członek Rady Nadzorczej
2007-2010 Mag sp. z o.o. – Członek Zarządu
2003-2007 Esplanada Andrzej Domżał Artur Jarczyński Sp.j. – kierownik


Paulina Walczak nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.
Paulina Walczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.


4. Imię i nazwisko: Dariusz Kowalik
Wykształcenie: wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego – Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i Marketing, Specjalizacja: Rachunkowość i Zarządzanie Finansami, gdzie uzyskał tytuł magistra.
Doświadczenie zawodowe:
1998 – 2000 Deloitte & Touche – asystent w dziale audytu
2000 – 2003 Kancelaria Biegłych Rewidentów Consilia Audit Polonia – asystent, a następnie aplikant na Biegłego Rewidenta
2003 – 2005 Sfinks Polska S.A. – Kierownik Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej
2004 – nadal Enterprise Support Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2009 – nadal APK System Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2010 – nadal ARCADE HOLDING Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
2017 – nadal DQ Invest sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2018 – nadal Mex Polska S.A. – Członek Zarządu


Dariusz Kowalik nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.
Dariusz Kowalik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-28 PAWEŁ KOWALEWSKI PREZES ZARZĄDU
2021-06-28 PAULINA WALCZAK WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki