REKLAMA

MEGARON S.A.: Informacja poufna - zawarcie umowy kredytowej

2021-12-17 15:38
publikacja
2021-12-17 15:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-17
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Informacja poufna - zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu 17 grudnia 2021r. pomiędzy MEGARON S.A. a Santander Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie została zawarta umowa kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej 3.000.000,00 PLN z okresem wykorzystania kredytu do dnia 16.12.2024r. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Zabezpieczeniem niniejszej umowy jest weksel in blanco oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1.500.000,00 PLN, tj. kwotę gwarancji stanowiącą 50% kwoty Kredytu.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-17 Mariusz Sikora Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki