REKLAMA

MDI ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

2021-05-28 17:01
publikacja
2021-05-28 17:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MDI_Energia_SA_SF_31.03.2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 61 721 51 951 13 499 11 817
II. Koszt własny sprzedaży 58 092 49 459 12 706 11 250
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 826 1 099 399 250
IV. Zysk (strata) brutto 1 664 508 364 116
V. Zysk (strata) netto 1 344 396 294 90
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,03 0,01 0,01 0,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 851 -29 164 -4 123 -6 634
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 -1 393 -5 -317
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 442 14 526 1 628 3 304
XI. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XII. Aktywa trwałe 5 555 5 380 1 192 1 166
XIII. Aktywa obrotowe 130 722 122 499 28 050 26 545
XIV. Kapitał własny 33 708 32 364 7 233 7 013
XV. Zobowiązania długoterminowe 5 412 5 449 1 161 1 181
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 97 157 90 066 20 848 19 517
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,73 0,70 0,16 0,15
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
MDI Energia SA SF 31.03.2021-sig.pdfMDI Energia SA SF 31.03.2021-sig.pdf Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej MDI Energia SA za I kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu
2021-05-28 Piotr Gajek Wiceprezes Zarządu
2021-05-28 Przemysław Skwarek Członek Zarządu
2021-05-28 Magdalena Bartkowiak Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki