REKLAMA

MDI ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

2020-09-17 17:16
publikacja
2020-09-17 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MDI_Energia_SA_SF_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MDI_Energia_SA_SZZD_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MDI_raport_przeglad_06.2020_-_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 127 330 82 845 28 670 19 320
II. Koszt własny sprzedaży 121 719 78 736 27 406 18 362
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 948 2 090 664 487
IV. Zysk (strata) brutto 2 140 2 098 482 489
V. Zysk (strata) netto 1 642 692 370 161
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,04 0,02 0,01 0,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 507 -16 786 -5 518 -3 915
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 393 -62 -314 -14
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 023 1 918 2 032 447
XI. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XII. Aktywa trwałe 9 406 5 665 2 106 1 330
XIII. Aktywa obrotowe 119 349 122 763 26 724 28 828
XIV. Kapitał własny 29 207 27 565 6 540 6 473
XV. Zobowiązania długoterminowe 9 279 8 325 2 078 1 955
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 90 269 92 538 20 212 21 730
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,63 0,60 0,14 0,14
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
MDI Energia SA SF 30.06.2020.pdfMDI Energia SA SF 30.06.2020.pdf Raport MDI ENERGIA SA za I półrocze 2020r.
MDI Energia SA SZZD 30.06.2020.pdfMDI Energia SA SZZD 30.06.2020.pdf Sprawozdanie Zarządu MDI ENERGIA SA za I półrocze 2020r.
MDI raport przegląd 06.2020 - signed.pdfMDI raport przegląd 06.2020 - signed.pdf Raport Audytora z przeglądu sprawozdania za I półrocze 2020r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu
2020-09-17 Piotr Gajek Wiceprezes Zarządu
2020-09-17 Przemysław Skwarek Członek Zarządu
2020-09-17 Magdalena Bartkowiak Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki