3,3100 zł
-0,30% -0,0100 zł
MDI Energia S.A. (MDI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
MDI_ENERGIA_SF_MSSF_2018-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_MDI_Energia_SA_za_2018-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MDI_Energia_sprawozdanie_z_badania_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 137 209 174 210 32 157 41 042
II. Koszt własny sprzedaży 128 682 164 515 30 158 38 758
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 143 7 085 1 205 1 669
IV. Zysk (strata) brutto 3 813 5 796 894 1 365
V. Zysk (strata) netto 1 279 4 520 300 1 065
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,03 0,10 0,01 0,02
VIII. Aktywa trwałe 14 626 13 802 3 401 3 309
IX. Aktywa obrotowe 87 400 92 193 20 326 22 104
X. Kapitał własny 27 438 29 779 6 381 7 140
XI. Zobowiązania długoterminowe 10 469 6 864 2 435 1 646
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 64 119 69 352 14 911 16 628
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,60 0,65 0,14 0,15
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 926 -4 044 1 858 -953
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 289 265 302 62
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 677 -4 726 159 -1 113
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
MDI ENERGIA SF MSSF 2018-sig.pdfMDI ENERGIA SF MSSF 2018-sig.pdf Raport MDI ENERGIA SA sa za rok 2018
Sprawozdanie zarządu z działalności MDI Energia SA za 2018-sig.pdfSprawozdanie zarządu z działalności MDI Energia SA za 2018-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności MDI ENERGIA SA w roku 2018
MDI Energia sprawozdanie z badania 2018.pdfMDI Energia sprawozdanie z badania 2018.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawzodania MDI ENERGIA SA za rok 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-28 Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu
2019-03-28 Piotr Gajek Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-28 Magdalena Bartkowiak Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.