3,6000 zł
2,86% 0,1000 zł
MDI Energia S.A. (MDI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MDI_Energia_SA_Srodroczne_Skrocone_Sprawozdanie_Finansowe_30_06_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MDI_Energia_SA_Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_30_06_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSSF_MDI_Energia_SA_30_06_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 53 553 91 294 12 632 21 494
II. Koszt własny sprzedaży 50 493 85 245 11 910 20 070
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 934 4 023 456 947
IV. Zysk (strata) brutto 1 571 3 574 371 841
V. Zysk (strata) netto 128 2 786 30 656
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,00 0,06 0,00 0,01
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 282 -10 626 774 -2 502
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 701 57 401 13
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 044 -1 961 -1 662 -462
XI. 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
XII. Aktywa trwałe 13 934 13 802 3 195 3 309
XIII. Aktywa obrotowe 76 365 92 193 17 508 22 104
XIV. Kapitał własny 26 538 29 779 6 084 7 140
XV. Zobowiązania długoterminowe 6 650 6 864 1 525 1 646
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 57 111 69 352 13 094 16 628
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,58 0,65 0,13 0,15
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
MDI Energia SA Srodroczne Skrocone Sprawozdanie Finansowe 30 06 2018.pdfMDI Energia SA Srodroczne Skrocone Sprawozdanie Finansowe 30 06 2018.pdf Raport MDI ENERGIA ZA I półrocze 2018r.
MDI Energia SA Sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci 30 06 2018.pdfMDI Energia SA Sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci 30 06 2018.pdf Sprawozdanie zarządu MDI ENERGIA SA za I półrocze 2018r.
Raport z przegladu SSSF MDI Energia SA 30 06 2018.pdfRaport z przegladu SSSF MDI Energia SA 30 06 2018.pdf Raport Audytora z przeglądu za I półrocze 2018r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-14 Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu
2018-09-14 Magdalena Bartkowiak Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.