REKLAMA

MASTER PHARM S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 r.

2021-05-10 14:07
publikacja
2021-05-10 14:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-10
Skrócona nazwa emitenta
MASTER PHARM S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. (Grupa) oraz Emitenta za pierwszy kwartał 2021 r., tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

- Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosły 22,36 mln zł wobec 14,92 mln zł w pierwszym kwartale 2020 r., co oznacza wzrost o 50% rdr.

- Skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej Grupy w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 6,75 mln zł wobec 0,96 mln zł w pierwszym kwartale 2020 r., co oznacza wzrost o 603% rdr.

- Skonsolidowany szacunkowy wynik brutto Grupy w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 1,63 mln zł wobec 0,99 mln zł w pierwszym kwartale 2021 r., co oznacza wzrost o 65% rdr.

- Skonsolidowany szacunkowy wynik netto Grupy w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 1,29 mln zł wobec 0,79 mln zł w pierwszym kwartale 2020 r., co oznacza wzrost o 63% rdr.

- Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży Emitenta w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosły 21,54 mln zł wobec 13,98 mln zł w pierwszym kwartale 2020 r., co oznacza wzrost o 54% rdr.

- Jednostkowy szacunkowy wynik z działalności operacyjnej Emitenta w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 2,71 mln zł wobec 0,91 mln zł w pierwszym kwartale 2020 r., co oznacza wzrost o 198% rdr.

- Jednostkowy szacunkowy wynik brutto Emitenta w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł -2,33 mln zł wobec 0,98 mln zł w pierwszym kwartale 2020 r., co oznacza spadek o 338% rdr.

- Jednostkowy szacunkowy wynik netto Emitenta w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł -1,91 mln zł wobec 0,78 mln zł w pierwszym kwartale 2020 r., co oznacza spadek o 345% rdr.

Wzrost przychodów Grupy to efekt skumulowania zamówień, po okresie przypadającym na 2020 rok, w którym klienci wstrzymywali się ze składaniem i realizacją zamówień w związku z rozwojem pandemii. Wysoki wzrost skonsolidowanego zysku operacyjnego związany jest bezpośrednio z wyższymi przychodami.

Grupa odnotowała wzrost zysku brutto i netto rok do roku pomimo ujemnej wyceny aktywów finansowych (posiadanych przez Emitenta akcji innych spółek notowanych na GPW), wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, mającej ujemny wpływ na wynik brutto i netto Emitenta, a tym samym na skonsolidowany wynik Grupy.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane w raporcie za pierwszy kwartał 2021 r. mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wartości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-10 Jacek Franasik Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki