REKLAMA
PIT 2023

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Komentarz Zarządu do wyników Grupy Marvipol Development S.A za III kwartał 2023

2023-11-24 06:38
publikacja
2023-11-24 06:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-24
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Komentarz Zarządu do wyników Grupy Marvipol Development S.A za III kwartał 2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent] w nawiązaniu do raportu okresowego za III kwartał 2023 roku, oraz Raportu bieżącego nr 35/2023 zwraca uwagę na fakt, że w każdym sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta opisywany jest harmonogram realizacji projektów deweloperskich, zawierający informację o planowanym terminie ukończenia budowy oraz liczbie sprzedanych na dany dzień bilansowy lokali. Zgodnie z harmonogramem w projektach oddanych do użytkowania w roku 2023 oferowano 422 lokale, z czego do 30 września 2023 roku sprzedano 404 lokale, a wydano 400 z nich, przy czym łączna liczba wydanych w okresie trzech kwartałów 2023 roku lokali wyniosła 418 (18 szt. to lokale z projektów ukończonych w latach poprzednich).


Tym samym, zgodnie z wcześniej prezentowanymi informacji w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta większość przychodów ze sprzedaży w segmencie deweloperskim za rok 2023 została zrealizowana do 30 września 2023 roku. W związku z tym jest wysoce prawdopodobne, że wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta zaprezentowany w raporcie okresowym za III kwartał 2023 roku w efekcie stosunkowo niskiego poziomu przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2023 roku ulegnie obniżeniu.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż nie przekazuje do publicznej wiadomości prognoz wyników, a sam wynik finansowy IV kwartału 2023 roku uzależniony jest od szeregu czynników, takich jak bieżąca sprzedaż zapasów oraz m.in. różnic kursowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-24 Andrzej Nizio Wiceprezes Zarządu
2023-11-24 Maciej Kiełkowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki