Jak wysłać lub otrzymać pieniądze zza granicy

Informacje w jaki sposób szybko i bezpiecznie przesłać pieniądze za granicę mogą przydać się osobom spędzającym tam urlop, ale nie tylko. Wiedza taka jest przydatna również dla osób pracujących za granicą, gdy zamierzają one bezpiecznie przesłać zarobione pieniądze do kraju. Warto także zapoznać się z poniższymi informacjami na wszelki wypadek – jeśli na skutek kradzieży bliska osoba przebywająca za granicą zostanie pozbawiona pieniędzy będziemy wiedzieli jak przesłać środki niezbędne do jej dalszego pobytu i powrotu do kraju. Poniżej podajemy kilka sposobów realizacji takiej płatności.

jak wysłać pieniądze za granicą
Image licensed by Ingram Image

Przelewy pieniężne za granicę i zza granicy

Przelewy pieniężne za granicę i zza granicy są przekazywane pomiędzy bankami za pośrednictwem elektronicznego systemu łączności międzybankowej – SWIFT. Przelew realizowany jest na podstawie złożonej w banku dyspozycji polecenia wypłaty. W transakcji polecenia wypłaty bank działając zgodnie ze zleceniem klienta przelewa określoną kwotę pieniędzy do banku zagranicznego w celu przelania ich na konto określonej osoby lub firmy. Przelew może być także wypłacony w gotówce.

Aby zrealizować polecenie wypłaty za granicę należy złożyć je w banku na specjalnym formularzu, na którym określa się walutę i kwotę przelewu, zleceniodawcę, bank beneficjenta, nazwę i rachunek beneficjenta, tytuł płatności, informację kto pokrywa koszty banku i banku zagranicznego oraz informację o sposobie sfinansowania płatności – czy jest to obciążenie wskazanego rachunku klienta czy też wpłata gotówki do kasy banku. Polecenie wypłaty za granicę bank przesyła w postaci komunikatu SWIFT. Przekazywane pieniądze docierają na wskazane konto średnio po kilku dniach. Często istnieje możliwość realizacji takiego zlecenia w trybie pilnym.

Przykładowo koszt przelewu za granicę w ING Banku Śląskim SA dla klienta indywidualnego wynosi 0,25% min. 30 zł, max. 180 zł, a obowiązkowa opłata za SWIFT - 18 zł. Jeżeli pieniądze wpłacane są za granicą i przesyłane do kraju, koszt takiego przelewu uzależniony jest od taryfy banku, w którym następuje wpłata pieniędzy.

Western Union Money Transfer


Western Union Money Transfer to usługa umożliwiająca bezpieczne i szybkie przesłanie pieniędzy w dowolne miejsce na świecie w ciągu kilkunastu minut bez skomplikowanych procedur i bez konieczności posiadania rachunku bankowego. W ramach sieci Western Union Money Transfer (WUMT) możliwe jest przesłanie środków zarówno na terenie kraju – do dowolnej agencji WUMT, jak również pomiędzy każdą z ponad 100.000 agencji zlokalizowanych w 180 krajach. W Polsce agencje WUMT znaleźć można m.in. w oddziałach Banku Zachodniego WBK SA, Banku Przemysłowego SA, Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA, Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA, Nordea Bank Polska SA, Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA oraz w wybranych placówkach Orbisu.

Realizacja przekazu z zagranicy dokonywana jest w PLN lub USD – w zależności od zlecenia odbiorcy przekazu, w formie wypłaty gotówki w kasie lub przelewu na rachunek wskazany przez odbiorcę przekazu. Sprawdzenie danych osobowych następuje na podstawie dowodu tożsamości odbiorcy przekazu. Identyfikacji odbiorcy można dokonać również na podstawie tekstu sprecyzowanego przez zleceniodawcę przekazu (hasła). Wówczas odbiorca przekazu musi wykazać się znajomością odpowiedzi. Z tytułu realizacji przekazów nadanych z kraju lub z zagranicy bank nie pobiera od odbiorcy przekazu żadnych opłat i prowizji – za przekaz płaci zleceniodawca.

Wpłaty środków za granicę można dokonać również w dowolnej agencji WUMT. Przekazy pieniężne Western Union Money Transfer za granicę mogą być dokonywane wyłącznie w USD. Oddziały przyjmują od klientów wpłaty w formie obciążenia wskazanego rachunku lub wpłaty gotówki w kasie. Sprawdzenie danych osobowych wpisanych na druku przekazu następuje na podstawie dowodu tożsamości klienta. Opłata za przekaz zależy od jego kwoty. Przykładowo - zgodnie z tabelą prowizji i opłat Banku Zachodniego WBK SA koszt przekazu za granicę w wysokości do 50,00 USD wynosi 13,00 USD. Przekazując za granicę 2.000,00 USD klient zapłaci 90,00 USD, a za każde 500,00 USD powyżej 2.000,00 USD bank dolicza kolejne 22,00 USD opłaty. Opłaty za usługi pobierane są w PLN po przeliczeniu wg dziennego średniego kursu NBP, powiększonego o 2,00%.

EUROTRANSFER i U$-TRANSFER


EUROTRANSFER dostępny w PKO BP SA to system transferu niewielkich kwot głównie do państw Unii Europejskiej. Umożliwia przekazanie określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego przez zleceniodawcę odbiorcy za granicą, zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Zastosowanie EUROTRANSFERU jest możliwe, gdy kwota polecenia wypłaty nie przekracza ustalonej dla danego kraju wysokości, walutą polecenia wypłaty jest waluta kraju, do którego kierowane jest polecenie wypłaty, zleceniodawca ponosi pełny koszt polecenia wypłaty i wskazuje dane wymagane przez bank zagraniczny, z którym została zawarta specjalna umowa, w szczególności pełny, prawidłowy rachunek bankowy beneficjenta za granicą, polecenie wypłaty jest realizowane przez PKO BP SA oraz banki krajów, z którymi PKO BP SA zawarło specjalne umowy, z wykorzystaniem rachunków NOSTRO PKO BP SA prowadzonych w tych bankach. Klient zlecający wykonanie EUROTRANSFERU nie musi posiadać rachunku w PKO BP SA. Zlecenie realizacji EUROTRANSFERU można składać w każdym oddziale PKO BP SA. Polecenie wypłaty realizowane jako EUROTRANSFER jest wysłane do banku zagranicznego - banku korespondenta PKO BP SA, z którym została zawarta specjalna umowa.

U$-TRANSFER jest usługą skierowaną zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych, wzorowaną na EUROTRANSFERZE. Umożliwia on przesyłanie na teren USA, za zryczałtowaną opłatą, stosunkowo niewielkich kwot w USD na rzecz wskazanego przez zleceniodawcę odbiorcy w USA, zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

Opłata za EUROTRANSFER lub U$-TRASFER w PKO BP SA w zależności od kwoty wynosi od 45 do 140 zł.

Czeki


Inną z formą przekazywania pieniędzy za granicę lub przesłania ich zza granicy jest czek. Realizacja czeku może nastąpić poprzez skup lub inkaso.

Skup czeku jest operacją bankową polegającą na przeniesieniu praw wynikających ze skupowanego czeku z osoby, na którą jest wystawiony, na bank dokonujący skupu czeku w zamian za zapłatę za czek. ING Bank Śląski SA do skupu przyjmuje czeki podróżnicze, czeki bankierskie ciągnione na bank (na których ING Bank Śląski jest wskazany jako płatnik) oraz niektóre czeki skarbowe i rentowe. Termin ważności czeku to 10 dni dla czeków wystawionych i płatnych w tym samym kraju, 20 dni dla czeków wystawionych w jednym kraju, a płatnych w innym kraju leżącym na tym samym kontynencie oraz 70 dni dla czeków wystawionych w kraju leżącym na jednym kontynencie, a płatnych w kraju leżącym na innym kontynencie). Po sprawdzeniu czeku bank wypłaca sumę czeku pomniejszoną o prowizję za jego realizację. W ING Banku Śląskim SA dla klientów indywidualnych prowizja ta wynosi 0,75 %, min. 12 zł, max. 180 zł za czeki podróżnicze i 15 zł za czeki ciągnione na ING Bank Śląski SA. Bank Zachodni WBK SA za skup czeku bankierskiego ciągnionego na BZ WBK pobiera prowizję w wysokości 0,15%, min. 20 zł, max. 150 zł. W Citibanku SA posiadacz rachunku CitiKonto za skup czeku bankierskiego lub zagranicznego zapłaci 1,00%, min 15 zł, max. 200 zł.

Inkaso czeku zagranicznego polega na przesłaniu przyjętego do inkasa czeku do banku zagranicznego, wskazanego jako płatnik czeku w celu uzyskania zapłaty za ten czek. Po otrzymaniu zapłaty z tego banku bank wypłaca kwotę czeku podawcy czeku. W zależności od kraju wpływ sumy czekowej trwa zwykle od 3 do 12 tygodni. W PKO BP SA za inkaso czeku zapłacimy 1,0% kwoty czeku, min. 10 zł, max. 500 zł. (bank dolicza także opłatę pocztową za przesyłkę poleconą oraz koszty banku zagranicznego lub krajowego). Opłata za inkaso czeku zagranicznego w Citibanku kalkulowana jest według kosztów rzeczywistych poniesionych przez bank.

Jeśli sami planujemy za granicą zapłacić czekiem, odpowiedni do tego może być czek bankierski. Aby otrzymać czek bankierski w ING Banku Śląskim SA klient składa w placówce dyspozycję wystawienia czeku bankierskiego, bank obciąża rachunek klienta kwotą czeku (lub klient wpłaca gotówkę do kasy banku) i wystawia czek bankierski, który jest wręczany klientowi w celu dalszego przekazania, jako zapłata za towar lub usługę, beneficjentowi widniejącemu na czeku. Beneficjent czeku realizuje przelew w swoim banku. ING Bank Śląski SA sprzedaje czeki bankierskie w USD, EUR, GBP, CHF, CZK na blankietach banków zagranicznych, w których czek ma być płatny oraz czeki podróżnicze wystawione w USD i EUR, emitowane przez zagraniczne instytucje finansowe: American Express i VISA Citicorp. Podobną ofertę proponują także inne banki.

Za sprzedaż czeku podróżniczego w ING Banku Śląskim SA zapłacimy prowizję w wysokości 1,00%, min. 30 zł, max. 180 zł, a czeku bankierskiego – 0,50%, min. 30 zł, max. 180 zł. Za sprzedaż czeku podróżniczego w Banku Zachodnim WBK SA – 1,00% (min. 30 zł), a czeku bankierskiego – 0,20%, min. 30 zł, max. 150 zł. PKO BP SA za sprzedaż czeku podróżniczego pobiera prowizję 0,75% kwoty czeku w tej samej walucie nie mniej niż 10, nie więcej niż 200, a czeku bankierskiego – 1% kwoty czeku nie mniej niż 20, nie więcej niż 300. Opłata za sprzedaż czeku bankierskiego w Citibanku SA dla posiadaczy rachunku CitiKonto wynosi 1,00%, min. 15 zł, max. 200 zł.

Oczywiście podczas pobytu za granicą warto pamiętać także o zabranych kartach płatniczych. Nie powinniśmy mieć większych problemów z zapłata za towar i usługę nawet podstawowymi w ofercie banków kartami debetowymi VISA Electron i Maestro.

AR

Opracowanie zawiera tylko przykładowe oferty kilku banków. Opracowano 22 lipca 2002 r. na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych ING Banku Śląskiego SA, Banku Zachodniego WBK SA, PKO BP SA i Citibanku SA.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 1 ~Dawid

https://transferwise.com/u/70cd6c

Zapraszam do skorzystania z powyższego linku, w serwisie Transferwise.
Po rejestracji z tego linku, otrzymamy pierwszy przelew do za darmo.

! Odpowiedz
0 0 ~Luka28

Witam.Mam taki problem potrzebuję wpłacić na konto w Holandii euro ,ale nie posiadam konta w żadnym banku w Polsce.Czy jest w Polsce jakiś bank gdzie mogę podejść do kasy i normalnie na zagraniczne konto wpłacić euro.?Dodam jeszcze że nie mogę zrobić przelewu internetowego,bo nie mam żadnego konta w Polsce.

! Odpowiedz
0 0 ~Gość65

Warto przeczytać: http://blog.intransfer24.com/aktualnosci/jak-tanio-przeslac-euro-z-ue-do-polski

! Odpowiedz
1 0 ~FreemanFinance

Czy jesteś w poszukiwaniu prawdziwego kredytu ?? Czy potrzebujesz kredytu w jakiejkolwiek formie i dla jakiejkolwiek przyczyny ?? Jesteśmy tutaj, aby pomóc w końcu jako oferujemy niezawodne kredyty na zaledwie 2% stopy procentowej. Zainteresowane kredytobiorców są o kontakt z nami teraz w (Freemanloanfinance@gmail.com) i tam dostać pożyczek dziś.

Dzięki.
Email: FREEMANLOANFINANCE@GMAIL.COM
FREEMAN LOAN FINANCE.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~1234

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 ~czeczesan

Witam.
Zamiast drogiego western union i przelewów bankowych polecamfirmy transferujące, właściwie jedną - TRANSFERWISE - KURS MAJĄ RZECZYWISTY, NAJWYŻSZY ZE WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH NA RYNKU! pieniądze na koncie w polsce na drugi dzień. Rejestrując się przez ten link: transferwise.com/u/68efb macie pierwszy przelew do 3000f za darmo! Drugą firmą która ma również podobny kurs jest transfergo - link do darmowego przelewu: my.transfergo.com/pl/r/fSeGWh.
reszty firm pośredniczących na ten moment nie ma sensu brać pod uwagę, bo mają strasznie zaniżone kursy...
Pozdrawiam

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~M50

Aby wysłać pieniądze do Polski wystarczy po prostu zrobić przelew na polskie konto bankowe. Jeśli jest to konto złotówkowe, bank odbiorcy przelicza walutę na zł po swoim kursie skupu dewiz, niektóre pobierają tez prowizję (np. 8 zł PKOBP, 0 zł Millennium). Aby uniknąć przewalutowania, warto dorobić w koncie opcję walutową, a w razie potrzeby zamiany na zł korzystać z lepszego kursu w kantorze internetowym (tu opis: http://kupiezlece.pl/artykuly/lepsze-kursy-walut.html ).

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~Bubu

Instrukcja wysyłki forsy na granicę bez kosztów:
1. Otworzyć konto walutowe w Alior Banku przez internet
2. Wpłacić dowolną kwotę w zł
3. Kupić wybraną walutę
4. Przelać forsę na konto w trybie normalnym, pilnym lub ekspresowym.
5. Można jeszcze zawnioskować o kartę debetową (dolce, euro, funty) - 1 transakcja za friko a każda następna 9 zł i np. wysłać zaufanej osobie coby se podejmowała forsę albo robiła zakupy albo robić to samemu podczas wyjazdu do kraju funtów, euro lub dolców.
Walutę wymienia się lekko, łatwo i przyjemnie. I co najważniejsze za FRIKO.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl