REKLAMA

INTERFERIE S.A.: Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za I półrocze 2022 roku

2022-08-01 12:09
publikacja
2022-08-01 12:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-01
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za I półrocze 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Przychody ze sprzedaży za I półrocze 2022 wyniosły około 29 840 tys. zł. wobec 12 615 tys. zł. za I półrocze 2021r. Wynik brutto ze sprzedaży za I półrocze 2022 wyniósł około 4 640 tys. złotych wobec straty w wysokości 511 tys. złotych za I półrocze 2021r. Wynik netto za I półrocze 2022 wyniósł około (-) 18 tys. złotych wobec straty na poziomie 3 892 tys. zł za I półrocze 2021r. EBITDA za I półrocze 2022 wyniosła około 2 555 tys. złotych wobec (-) 1 583 tys. złotych za analogiczny okres roku 2021.

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2022 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 1/2022. Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-01 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki