REKLAMA

INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 26/2022

2022-09-30 10:48
publikacja
2022-09-30 10:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-30
Skrócona nazwa emitenta
INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 26/2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Milisystem S.A. (dawniej: Intelligent Gaming Solutions S.A.) (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wypełniania obowiązków informacyjnych, Emitent dostrzegł że raport ESPI nr 26/2022 nie przedstawia pełnej informacji dotyczącej zdarzenia gospodarczego przedstawionego w tym raporcie. W związku z powyższym Emitent przekazuje uzupełnioną informację dotyczącą zawarcia umowy o współpracy z DroneHub Group sp. z o.o.

Treść raportu przed korektą:
„Zarząd Intelligent Gaming Solutions S.A. (w trakcie zmiany firmy na: Milisystem S.A.) ("Emitent", "Spółka"), informuje że 22 września 2022 r. zawarł umowę o współpracy z DroneHub Group Sp. z o.o. (https://dronehub.ai/) z siedzibą w Jasionce k. Rzeszowa ("Kontrahent"). Producentem rozwiązań dla latających statków powietrznych.
Zgodnie z przedmiotową umową strony nawiązują współpracę w zakresie promowania i sprzedaży produktów Kontrahenta. Strony będą ustalały każdorazowo warunki kooperacji z podmiotami trzecimi, wymieniały się wzajemnie dokumentami, materiałami i kontaktami oraz określały podział zysków z zawartych kontraktów.

Zarząd Spółki realizując przyjęte kierunki rozwoju poszerza grono współpracowników i kontrahentów. Informacja o zawarciu umowy została uznana za poufną ze względu na jej strategiczny charakter dla przyszłych wyników Spółki. Podpisanie umowy jest konsekwencją negocjacji po podpisanym liście intencyjnym komunikowanym w ESPI 24/2022.”

Treść raportu po korekcie:

„Zarząd Milisystem S.A. (dawniej: Intelligent Gaming Solutions S.A.) ("Emitent", "Spółka"), informuje że 22 września 2022 r. zawarł umowę o współpracy z DroneHub Group Sp. z o.o. (https://dronehub.ai/) z siedzibą w Jasionce k. Rzeszowa ("Kontrahent"). Producentem rozwiązań dla latających statków powietrznych.
Przedmiotem umowy jest określenie ramowych warunków współpracy pomiędzy stronami. Emitent będzie wskazywał Kontrahentowi podmioty do kooperacji i przedsięwzięć biznesowych. Wskazując dany podmiot, Emitent będzie określał (proponował) pole do współpracy pomiędzy tym podmiotem a Kontrahentem. Emitent dodatkowo będzie przekazywał Kontrahentowi bezpośrednie kontakty do przedsiębiorstw i instytucji, których potencjał biznesowy jest zbieżny lub komplementarny z profilem działalności Kontrahenta. Strony Umowy zobowiązały się do współpracy z tymi podmiotami (wskazanymi przez Emitenta), natomiast charakter współpracy będzie ustalany indywidualnie. Zgodnie z przedmiotową Umową, Emitent będzie poszerzał potencjał biznesowy Kontrahenta oraz jego grupy kapitałowej. Kontrahent zobowiązał się do współpracy z wskazanymi przez Emitenta podmiotami oraz do zapłaty wynagrodzenia. Generowanie przepływów finansowych uzależnione jest od pozyskania przez Emitenta podmiotów do współpracy na rzecz Kontrahenta. Wysokość wynagrodzenia oraz szczegółowe zasady jego wypłaty będą ustalane indywidualnie, natomiast wynagrodzenie nie może być niższe niż 5% przychodów od zawartego kontraktu pomiędzy Kontrahentem a podmiotem wskazanym przez Emitenta.
Zarząd Spółki realizując przyjęte kierunki rozwoju poszerza grono współpracowników i kontrahentów. Informacja o zawarciu umowy została uznana za poufną ze względu na jej strategiczny charakter dla przyszłych wyników Spółki. Podpisanie umowy jest konsekwencją negocjacji po podpisanym liście intencyjnym komunikowanym w ESPI 24/2022.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Piotr Międlar Prezes Zarządu Piotr Międlar
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki