3,6700 zł
0,00% 0,0000 zł
IFIRMA SA (IFI)

Zaliczka na poczet dywidendy Q3 2019

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-18
Skrócona nazwa emitenta
IFIRMA S.A.
Temat
Zaliczka na poczet dywidendy Q3 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w uchwale nr 13/2019 podjętej 18.11.2019 pozytywnie zaopiniowała uchwałę Zarządu nr 1/11/2019 w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 0,04 zł (cztery grosze) na akcję.

Dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki, wyznaczono na 9.12.2019, zaś termin wypłaty zaliczki na 16.12.2019.

Wypłata ta dotyczy III kwartału 2019.

Zaliczką objętych będzie 6 400 000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji Spółki. Całkowita kwota zaliczki wyniesie 256 000 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Wysokość zaliczki została określona stosownie do art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH tak, że łączna wysokość tegorocznych zaliczek stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.2018, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, tj. Fundusz Dywidendowy, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Łączna kwota zaliczek za trzy pierwsze kwartały 2019 wyniesie 12 gr na akcję, co stanowi 48% wyniku netto i jest zgodne z Polityką Dywidendową Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 349 ust. 4 KSH - ogłoszenie o wypłacie zaliczki na dywidendę
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-18 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu
2019-11-18 Agnieszka Kozłowska Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.