REKLAMA

HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania

2021-11-23 19:34
publikacja
2021-11-23 19:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Berg_Holding_23_11_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-23
Skrócona nazwa emitenta
HORNIGOLD REIT S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent"), zawiadamia, że Spółka otrzymała od spółki Berg Holding S.A. ("Akcjonariusz") zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce, w wyniku nabycia w dniu 19 listopada 2021 roku 29.899.215 akcji Spółki.

Skan otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_Berg Holding_23_11_2021.pdfZawiadomienie_Berg Holding_23_11_2021.pdf Zawiadomienie art. 69 ust. 2 pkt 2 Berg Holding S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 Kamil Kita Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki