REKLAMA

HM INWEST S.A.: Przydział obligacji serii D

2019-12-05 16:59
publikacja
2019-12-05 16:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-05
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Przydział obligacji serii D
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki HM INWEST S.A., podaje do publicznej wiadomości informację o dojściu do skutku emisji i dokonaniu przydziału w dniu 4 grudnia 2019 r. 27.938 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) obligacji na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda.

Dzięki przeprowadzonej emisji Spółka pozyskała kwotę 27.099.860,00 zł (dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych). Celem emisji obligacji jest przedterminowa spłata zobowiązań z tytułu obligacji serii C wyemitowanych przez Emitenta oraz zapłata ceny nabycia nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Anny Jantar w pełnej wysokości.

Obligacje nie będą wprowadzane do zorganizowanego systemu obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-05 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki