REKLAMA

GetBack chce przygotować nową strategię biznesową i finansową

2018-05-07 14:38
publikacja
2018-05-07 14:38

Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego GetBack chce przygotować nową strategię biznesową i finansową - poinformowała spółka w złożonym do sądu wniosku o otwarcie postępowania układowego.

GetBack podał we wstępnym planie restrukturyzacji, że po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego podejmie działania w zakresie przygotowania strategii mającej na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania spółki i grupy poprzez ograniczenie działalności akwizycyjnej, redukcję kosztów operacyjnych, reorganizację i zwiększenie efektywności procesów zarządzania portfelami i wykorzystania związanych z tym odzysków na spłatę zadłużenia, zmianę procesów kontroli wewnętrznej.

Spółka zamierza także przygotować strategię dotyczącą finansowania grupy i zarządzania przepływami gotówkowymi w ramach grupy. Nowa strategia finansowa obejmować ma m.in. uzgodnienie i ujednolicenie zasad spłaty wierzytelności.

GetBack zamierza też podjąć działania mające na celu przygotowanie i przedstawienie wierzycielom wyceny zarządzanych przez spółkę aktywów w ramach tzw. independent business review.

Spółka zakłada, że wdrożenie nowej strategii biznesowej i finansowej umożliwi spółce w 2018 roku: obniżenie kosztów operacyjnych do 132,9 mln zł w skali roku, uzyskanie środków z odzysku z istniejących portfeli wierzytelności od maja 2018 r. na szacowanym poziomie do końca życia krzywych odzysków: 3 mld zł we własnych funduszach inwestycyjnych zamkniętych oraz 1,1 mld zł na zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych, stabilizację finansowania, możliwość efektywnego zarządzania płynnością w ramach grupy, stabilizację sytuacji finansowej oraz przygotowanie zasad przepływu środków z funduszy zamkniętych do spółki celem zapewnienia spółce możliwości obsługi zaciągniętego zadłużenia.

"Przygotowanie niezależnych analiz i wyceny portfeli inwestycyjnych umożliwi potwierdzenie przedstawionych spółce propozycji układowych, których akceptacja przez wierzycieli zapewni spółce zdolność do spłaty zaciągniętego zadłużenia ze środków pochodzących z odzysków dokonywanych z portfeli wierzytelności w ramach procesu tzw. independent business review" - napisano.

"Zrealizowanie powyższych działań restrukturyzacyjnych, a następnie zawarcie i wykonywanie opartego na nich układu, w ocenie zarządu stworzy spółce możliwości podjęcia działań w celu pozyskania kapitału i finansowania potrzebnego dla kontynuacji rozwoju działalności obejmującego w szczególności akwizycje nowych portfeli" - dodano. (PAP Biznes)

pel/ jtt/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki