REKLAMA

GRUPA LOTOS: Zgłoszenia przez akcjonariusza Grupy LOTOS S.A. życiorysów kandydatów na członków Rady Nadzorczej

2021-06-28 20:53
publikacja
2021-06-28 20:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Biogramy_kandydatow_do_Rady_Nadzorczej_Grupy_LOTOS_S.A._WZW_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zgłoszenia przez akcjonariusza Grupy LOTOS S.A. życiorysów kandydatów na członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 czerwca 2021 roku życiorysów kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki: Pani Katarzyny Maćkowskiej i Pana Rafała Włodarskiego, których większościowy akcjonariusz Spółki - Skarb Państwa – zamierza zgłosić podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy („ZWZ”) w dniu 30 czerwca.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia otrzymane życiorysy kandydatów, które stanowią uzupełnienie projektu uchwały porządku obrad ZWZ nr 19 przekazanej w raporcie bieżącym nr 21/2021.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Załączniki
Plik Opis
Biogramy kandydatów do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. WZW 2021.pdfBiogramy kandydatów do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. WZW 2021.pdf Biogramy kandydatów do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-28 Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu
2021-06-28 Jarosław Wittstock Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki