REKLAMA

FORTE: Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za II kwartał 2022 r.

2022-07-25 17:25
publikacja
2022-07-25 17:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-25
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za II kwartał 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wstępną informację o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Grupa Kapitałowa lub Grupa) osiągniętych w II kwartale 2022 roku.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w II kwartale 2022 roku wyniosła 333 mln zł (w tym 91 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE Sp. z o .o.) vs 310 mln zł w okresie porównawczym 2021 roku (w tym 41 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 7 % wyższa w stosunku do roku 2021.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za II kwartał 2022 roku wyniosła
22 mln zł, w stosunku do 41 mln zł analogicznego okresu roku 2021 roku (spadek o 46%).
EBIT za całe I półrocze 2022 roku ukształtował się na poziomie 54 mln zł, w stosunku do 86 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 (spadek o 37%).

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za II kwartał 2022 roku wyniosła
36 mln zł, w stosunku do 55 mln zł w II kwartale roku 2021 (spadek o 34 %).
EBITDA Grupy Kapitałowej za całe I półrocze 2022 roku wyniosła 82 mln zł, w stosunku do 113 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 (spadek o 27 %).

Głównym powodem obniżenia rentowności jest wysoki wzrost kosztów surowców i materiałów do produkcji (przede wszystkim drewna i materiałów drewnopochodnych), których przeniesienie na odbiorcę następuje
z dużym opóźnieniem. Jednocześnie w II kwartale 2022 r. można zaobserwować wyraźne spowolnienie na rynku meblowym, które negatywnie wpływa na dynamikę sprzedaży mebli na wszystkich rynkach obsługiwanych przez Spółkę. W ujęciu ilościowym sprzedaż mebli w I połowie 2022 roku jest o prawie 10 % niższa, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Pozytywnym czynnikiem w II kwartale 2022 roku był rynek płyty meblowej, na którym w związku z mocno ograniczoną podażą, pomimo niższego popytu na meble, udaje się przełożyć wzrastające koszty produkcji na cenę produktu, przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych fabryki płyt wiórowych w TANNE Sp. z o. o..
Zarząd Emitenta informuje także, iż w II kwartale 2022 roku Grupa utworzyła odpis na udziały Yestersen Sp. z o.o. w kwocie 4,6 mln zł w związku z powzięciem informacji o zamknięciu przez spółkę Yestersen Sp. z o. o. showroomu oraz likwidacji sklepu internetowego. Utworzony odpis obciążył koszty działalności finansowej okresu sprawozdawczego.

Zarząd Emitenta informuje, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za I półrocze 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-25 Mariusz Jacek Gazda Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki